Avis Legal

Avis Legal

Aquest web es crea amb el propòsit d’oferir informació als clients sobre el lloc web a què va dirigit, mitjançant la recopilació de la informació que ofereixen portals com Booking.com i Google Maps.

No es pretén suplantar la identitat del seu propietari, simplement ajudar que els clients puguin contactar d’alguna manera amb els propietaris de l’allotjament, així com oferir un fàcil accés a realitzar una reserva que beneficiï el propietari d’aquest allotjament.

Si per alguna raó vostè és el propietari i no desitja que aquesta web li proporciona aquesta ajuda davant dels seus clients, pot remetre’ns un correu indicant el nom de la seva propietat i serà eliminat en la major brevetat possible. 

admin@topandorra.com

Si per contra permet que aquest web continuï brindant aquest ajut davant dels seus clients ha de saber que no té cap cost per a ningú més enllà que per a nosaltres mateixos, de manera que vostès només poden sortir beneficiats.

Si desitgessin escalar aquesta web a un lloc web personalitzat podem realitzar-li una valoració sense cost per tu tenir el seu propi lloc web, així com posicionar la seva empresa a Google Maps amb el que aconseguirà augmentar les reserves que poden fer els clients a l’realitzar recerques de allotjaments a la seva localitat a través de Google.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de www.topandorra.com. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de www.topandorra.com.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a www.topandorra.com indicant:

  • Dades personals de l’ interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines del web www.topandorra.com, podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. www.topandorra.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinats o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

https://www.booking.com/content/privacy.es.html

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web a el portal www.topandorra.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de www.topandorra .com l’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre www.topandorra.com i el propietari de el lloc en què s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de www.topandorra.com dels seus continguts o serveis

EXCLUSIÓ dE GARANTIES i RESPONSABILITAT

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
  • Aquest lloc web no gestiona les reserves ni assegura la seva disponibilitat, simplement ofereix els enllaços a el portal de les reserves, i queda exclosa qualsevol responsabilitat que sigui referent a la reserva de la vostra estada en l’allotjament.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.topandorra.com, si us plau dirigiu-vos a admin@topandorra.com

De part de l’equip que formem www.topandorra.com t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal